Infosessie / open dag: donderdag 22 augustus
Kwaliteit

TAT waakt zorgvuldig over de kwaliteit van het lesaanbod

  • Geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
  • NRTO erkend (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding)
  • Opgenomen in het DUO/ STAP-budget register
  • Opgenomen in het UWV opleidingenregister
  • UWV reintegratiepartner/reintegratiebureau
  • SBB erkend leerbedrijf
  • Erkend door de Belgische overheid inzake tegemoetkoming studiekosten
  • Lid van de Geschillencommissie
  • ANVR businesspartner
  • IATA opleidingsinstituut & IATA Top Performing Trainingscentrum