Infosessie / open dag: woensdag 29 mei

Klachtenprocedure

TAT ziet klachten als een kans om de opleidingen te ontwikkelen en nog meer in te kunnen spelen op de wensen van de student. Klachten nemen we daarom altijd serieus.  De volgende stappen kunnen worden doorlopen indien een student een klacht heeft:

 

De klacht binnen 2 maanden schriftelijk aan de directie van TAT (Mevr. Tros) melden.

Stuur een e-mail met jouw klacht naar TAT.

Je krijgt binnen 1 dag een ontvangstbevestiging.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

TAT komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht met een voorstel om de klacht op te lossen.

Als je het niet eens bent met ons voorstel voor afhandeling van de klacht, kun je in beroep gaan bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (www.degeschillencommissie.nl).

Het oordeel van de Geschillencommissie is bindend.

 

Klachten en de wijze van afhandeling worden voor een duur van 2 jaar bewaard.